Пристапот до вода е основно човеково правo. Toa не смее да зависи од дали луѓето живеат во легален или нелегален објект

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.