Претседателот и Владата имаат поделени ингеренции во меѓународните односи. Кој според вас ќе го има конечниот збор за договорот со Грција?

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.