Во Македонија околу една третина од децата посетуваат предучилишна настава

Во Македонија околу една третина од децата посетуваат предучилишна настава

(Извор: УНИЦЕФ)

Дел од родителите не ги запишуваат, но дел пак кои сакаат немаат можност да го сторат тоа

Околу 8.000 деца се на листа на чекање за упис во градинка поради недостиг на место

Извор: Министерство за труд и социјална политика

До мај згрижени биле 36.000 деца во 66 детски градинки во 55 општини

Извор: Министерство за труд и социјална политика

На глобално ниво, 15 годишните ученици кои посетувале предучилишна установа се понапредни во математика, наука и читање
Извор: УНИЦЕФ

Македонските ученици на таа возраст се на дното на листата на меѓународните тестирања
Извор: PISA (Programe for International Studen Assessment)

Има криза во образовниот систем. Децата не учат доволно, иако одат во училиште. Но, има и такви што не посетуваат настава, тоа е проблем, бидејќи правата на тие деца не се остваруваат. Втората причина е ефективната настава. Третиот проблем е дека училиштата не добиваат доволно поддршка за успешно да ја вршат својата работа. Боби Пармосивеа Собрајан, Регионален советник за образование на УНИЦЕФ во Женева

Власта се обврза дека ќе го зголеми опфатот за 50% на предучилишното образование
Извор: Програма на Владата на РМ (2017-2020)

26 милиони евра би ја чинела државата за 95% деца да посетуваат предучилишна настава
Извор: УНИЦЕФ

Во Македонија околу една третина од децата посетуваат предучилишна настава

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.