Со парите за патни торшоци, би можеле да се купат станови за сите пратеници во Скопје.

Македонските пратеници ја извозеа 2017 како апсолутни рекордери во регионот
За патни трошоци земаат далеку повеќе од колегите од Хрватска и Бугарија
(Извор СКУП и Рефлектор)
Пратениците имаат околу 1.300 евра само за плата месечно
Дел од нив земаат и меѓу 1.000 и 2.000 евра за патни трошоци месечно
Голем дел од вработените во земјава мора да тужат за да добијат патни трошоци по 100 евра
Преку 5.000 тужби од припадници на МВР за неисплатени додатоци на плата имаше во последниве пет години
За разлика од нив, пратениците без проблеми ги добиваат сите бенефиции
Од патните трошоци не се откажуваат ниту пратениците на власта ниту на опозицијата
Со парите што ги земаат би можеле да се купат станови за сите пратеници во Скопје

Со парите за патни торшоци, би можеле да се купат станови за сите пратеници во Скопје.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.