Повеќе од 60% од убиствата на жени во Македонија е извршено од страна на нивниот партнер

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.