Потрошувачка кошничка

Една и пол просечна нето плата е потребна во четиричлено семејство во Македонија за покривање на основните потреби
Просечната нето плата во Јануари годинава изнесувала 24 517 денари (Извор: Државен завод за статистика)
Бележи пад за 1267 денари во однос на Јануари 2018 кога изнесувала 25 784 денари
Овие примања не се доволни да се покрие трошокот за минималната синдикална потрошувачка кошница
Последните податоци говорат дека на четиричлено семејство му биле потребни 32 383 денари за основните потреби (Извор: Сојуз на синдикати на Македонија)
Не се многу индустриските гранки кои можат да се пофалат со исплата на просечната плата
Просекот и натаму го креваат програмерите, финансиско – услужни дејности, производство на фармацевтски производи, воздухопловен транспорт
Во овие дејности нето платите се од 40 000 до над 80 000 денари
Владата е со став дека до крајот на мандатот ќе обезбеди просечна плата од 30 000 денари

Потрошувачка кошничка

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.