ЈП Комунална хигиена не ги празни редовно подземните контејнери. Скопје стана град на подземни контејнери и надземен отпад

Дневно скопјани произведуваат околу 400 тони отпад

Во 2013 почнаа да се поставуваат подземни контејнери-денес ги има на 40 локации

Целта беше сметот да стане „невидлив“ за минувачите

Но… (тука да одат неколку фотографии од расфрлано ѓубре околу контејнери)

Скопје стана град на подземни контејнери и надземен отпад

ЈП Комунална хигиена не ги празни редовно подземните контејнери

Виновни се и граѓаните кои го оставаат сметот околу, а не во контејнерите

Од подземните контејнери месечно се собираат околу 170 тони отпад

Тоа е само 1,5% од над 11.000 тони што се собираат во главниот град за еден месец

ЈП Комунална хигиена не ги празни редовно подземните контејнери. Скопје стана град на подземни контејнери и надземен отпад

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.