Поделбата на власта е темелот на секоја демократија. И во Македонија никој нема апсолутна власт.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.