Починати и по својата смрт земале пензија во Македонија, утврди Државниот завод за ревизија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.