Платите на новинарите се под просечните и со договори на определно време. Тие немаат ни здравствено осигурување, а одат на работат секој ден.

плати на новинари, новинарство, медиуми, немаат здравствено осигурување, затворени весници, платите под просечни, вишок на новинари, Тамара Чаусидиус, социјална несигурност, заштитени механизми, јавен интерес

Платите на новинарите се под просечните и со договори на определно време. Тие немаат ни здравствено осигурување, а одат на работат секој ден.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.