Животот по пензионирање во Македонија е меѓу најкусите во Европа

Животот по пензионирање во Македонија е меѓу најкусите во Европа
Македонските пензионери во просек земаат пензија 12 години
Само во Романија, Летонија, Литванија и Бугарија пократко се ужива во пензионерските денови
Најдолго во пензијата уживаат во Малта, најкратко во Бугарија
Просечната возраст на пензионирање во Македонија е 63 години, а просечниот животен век 75 години
Дупката во ПИОМ можно е да се покрива со кревање на границата за одење во пензија
Ако животниот век остане ист, тоа би го скусило користењето на пензијата за уште две години

Животот по пензионирање во Македонија е меѓу најкусите во Европа

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.