Пензионери - пензии на умрени

Мирно, баксуз! Куку мене, Бог ме казни! Ми се насмеа.

Во Македонија и филмските сцени се реалност, па пензија земаат и починати

Фондот за пензиско во 2017 исплатил над 2.5 милиони евра на корисници на пензии по нивната смрт

Откако ја утврдиле грешката Фондот успеал да врати само 3 % од парите

Се истражува дали во некои од случаите има злоупотреба или станува збор за класичен институционален пропуст

Во Македонија има над 310.000 пензионери

Пензионери – пензии на умрени

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.