Bagel Shop Bakery – Успешна приказна за социјално претпријатие кое овозможува рехабилитација преку работа и побрза реинтеграција на социјално ранливи групи

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.