Филмскиот фестивал #МакеДокс со филмски проекции во Крапа, Девич, Црешнево, Требино, Локвица, Брест, Косово и Манастирец со цел да се децентрализираат културните случувања.

Патувачко кино Македокс, Филмски фестивал, рапа, Девич, Црешнево, Требино, Локвица, Брест, Косово и Манастирец со цел да се децентрализираат културните случувања, 6 до 8 села, Сара Ферро, магаренце, Д-Фестивал, проекции на 50 места, Дарко Набаков, децентрализираа културните настани

Филмскиот фестивал #МакеДокс со филмски проекции во Крапа, Девич, Црешнево, Требино, Локвица, Брест, Косово и Манастирец со цел да се децентрализираат културните случувања.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.