Параправници се борат за еднаков третман кон Ромите во здравството.

Параправници, немаат формално правно образование, ХЕРА, бесплатни правни совети, „Сакам да кажам“, прекршување на нивните права, Салија Бекир Хали, Мирсада Авдула, Љуљзиме Реџепи, Ана Аврамовска-Никушова

Параправници се борат за еднаков третман кон Ромите во здравството.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.