„Падот на Византија“ ја предвиде истата состојба во општеството пред 35 години

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.