Основоположници на писменоста повторно би имале многу работа описменувајќи го населението во Македонија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.