Саморегулацијата на дел од онлајн медиумите потфрли.

Саморегулација на онлајн медиуми, лажни информации, не се дел од законот за медиуми, саморегулацијата збудале, експерти, медиумски просто, Мирче Адамчевски, измени во соседните земји, претставки, портали, немаат втора страна

Саморегулацијата на дел од онлајн медиумите потфрли.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.