ОКТА кампања: Детско седиште

Сите деца се суперхерои, но и суперхероите треба да бидат безбедни кога се возат во автомобил
Во патнички автомобил, на предното седиште не смее да се превезува дете помало од 12 години (Извор: Закон за безбедност во сообраќајот на патиштата)
На задното седиште смее да се превезува дете помало од пет години само во посебно детско седиште прицврстено со сигурносен појас
Детските седишта ја зголемуваат заштитата на најмалите само кога тие се соодветно поставени и обезбедени
ЈАС ВНИМАВАМ
Моето дете секогаш го возам во детско седиште за автомобил!

ОКТА кампања: Детско седиште

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.