Охрид УНЕСКО

Охрид е под заштита на УНЕСКО од 1980 година
Во 1979 како заштитено е впишано Охридското Езеро, а потоа целиот регион како комбинирано природно и културно наследство
Привилегијата ја имаат околу триесетина локации во светот (Извор: World Heritage List – www.unesco.org)
39 години по приемот во УНЕСКО организацијата предложи Охрид да биде ставен на листата на загрозени светски наследства
Со тоа се најде на листата на наследства во земји како Авганистан, Конго, Гвинеја, Ирак, Кенија, Либија, Мадагаскар, Сирија, Танзанија
Урбанистичкиот хаос и дивите платформи, узурпацијата на езерскиот брег, хотелот во Лагадин и Алипашишната џамија го вклучија алармот
Загрижува и фактот дека Охрид е општина со најголем број дивоградби во државата
Според последните достапни податоци, со 68 дивоградби бил прв на листата во 2017 година (Извор:Државен Завод за статистика – Беспраавно изградени објекти во 2017 година)
Извештајот на УНЕСКО ќе биде разгледуван од 30 Јуни до 10 Јули во Баку

Охрид УНЕСКО

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.