Зад нас остана уште едно одлично издание на OFFest

Генералот на бунтовниците Јупитер и Оквес ја симнаа последната капка пот на почетокот на ОФФест

Македонците Фајтинг виндмилс одлично се вклопија со „сировото“ блуз трио Диртмјузик

Преку Офичина Зое и Ифрикија Електрик отпатувавме кон италијанската и африканска традиција

Гаје Су Акјол ја донесе магијата и звукот на Турција, а ДЏ Мукамбо нурна во глобалниот грув

Преку Бармер Бојс ги почувствувавме вековно старите традиции на Манганиерите

Транс-Аеолиан трансмисион ни претставија музичко – документарно патување

Уму Сангаре како вистинска кралица беше гласот за еднаквост на расите и половите

„Песнопојната птица на Васулу“ ќе се чувствува и до следното полнолетно издание на ОФФест

Зад нас остана уште едно одлично издание на OFFest

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.