Со 10 изведувачи во 5 фестивалски вечери, светот музички од 31 мај до 5 јуни со ОФФест „се сели“ во Македонија

ОФФест 17 години ја бои Македонија со различните музички бои од сите страни на светот

Со 10 изведувачи во 5 фестивалски вечери од 31 мај до 5 јуни светот на музиката „се сели“ во Македонија

ИЗЈАВА

Многу различна и многу квалитетна музика. Со енормна креативност во музиката и во соработката помеѓу музичарите од различни делови на светот. Тоа значи може да очекуваме прекрасни, но и многу различни еден од друг концерти. Значи, мора да бидеме отворени кон таа шареноликост, Оливер Белопета директор на ОФФест
ОФФест е дел од семејството „Европски форум на фестивалите на музиката на светот“

Со автентичните музички јазици ќе се испратат важни пораки за глобалните проблеми

Затворени спрема културите на третиот свет, премногу затворени. Што не е добро, затоа што ако сакаме нашата култура и нашата земја како мала да биде почитувана во третиот свет, а важно е да биде насекаде почитувана. Треба да се донесе и таа култура од малите земји. Оливер Белопета (директор на ОФФест)

Со 10 изведувачи во 5 фестивалски вечери, светот музички од 31 мај до 5 јуни со ОФФест „се сели“ во Македонија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.