Образование - светски ден

Во Македонија 17.7% од лицата на возраст од 25 до 34 години имаат низок степен на образование

8.5% од лицата на возраст од 18 до 24 години рано го напуштаат образованието

Според УНЕСКО, во светот еден од пет возрасни го
напушта средното образование

750 милиони млади и возрасни не знаат да читаат и да пишуваат

Едно од 11 деца не оди во основно училиште или 262 милиони деца и млади во моментот не посетуваат училиште

Образование – светски ден

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.