Облаци од црн чад деновиве се издигнуваат над депонијата „Дрисла“, најверојатно од горење на медицински отоад, со што дополнително се загадува воздухот во Скопје

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.