Новоизбраните 120 пратеници ги добија уверенијата

Новоизбраните 120 пратеници ги добија уверенијата
Со тоа официјално ја стартуваа својата одговорна задача да ги претставуваат граѓаните
А, во таа тешка задача, ке уживаат и многу бенефиции
Плата од минимум 60.000 денари
Дополнителен надоместок за патни трошоци за тие што не се од Скопје
Дополниелни пари за членување по комисии
Патувања со службен пасош, дневници, престој во скапи хотели
Имунитет што ги штити од притвор за дела за кои казната е помала од 5 години затвор
На крајот од манатот и една година апанажа
Многу пари на граѓаните се инвестираат во нив
Граѓаните за возврат очекуваат само една работа подобар живот

Новоизбраните 120 пратеници ги добија уверенијата

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.