Пет важни работи што треба да ги знаете пред да се воведат новите банкноти од 10 и 50 денари

Книжните банкноти од 10 и 50 денари од 15 мај заминуваат во историја
Во оптек ќе бидат пуштени нови полимерни банкноти од 10 и 50 денари
Ако се уште имате книжни десетденарки или педесетденарки треба да ги знаете
следните 5 работи
1. По 15 мај нема да можете да плаќате со нив
2. До 15 мај 2019 може да ги замените во било која банка, а по една година само во Народна Банка
3. Кованите пари нема да се повлечат и со нив ќе можете да плаќате
4. Фирмите треба да ги приспособат автоматите за плаќање да ги препознаат новите банкноти
5. Полимерните банкноти се потрајни и побезбедни

Пет важни работи што треба да ги знаете пред да се воведат новите банкноти од 10 и 50 денари

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.