НБРМ ги пушти во оптек новите банкноти од 200 и 2.000 денари

НБРМ ги пушти во оптек новите банкноти од 200 и 2.000 денари
Ова се нови книжни пари на македонскиот пазар по 20 години
Од оптек се повлекува 5.000-ката поради немање интерес кај граѓаните
Новите банкноти имаат поголема заштита од досегашните од фалсификување
Ќе се печатат на специјална хартија во бела боја, со вграден воден печат, со заштитна испрекината нитка
Тие ќе имаат видливи и невидливи влакна кои рефлектираат на ултравиолетови зраци
Ќе имаат и зајакнати рабови против физички оштетувања
На 200 денарката претставени се старозаветниот 41. Давидов псалм и тетовската „Шарената џамија“
На 2.000 денари мотивот е македонска невестинска носија од Прилепско Поле и декорацијата на позлатен сад од XVI век
Од секоја банкнота е планирано да се испечатат по 10 милиони парчиња

НБРМ ги пушти во оптек новите банкноти од 200 и 2.000 денари

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.