Поетот Ацо Шопов ја овековечи убавината на катедралата во Париз во истоимената песна Notre Dame напишана во 1955 година како дел од збирката „Слеј се со тишината“

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.