Никола Бадев

„Параходот ми престигна.“

Македонија одбележува 100 години од раѓањето на бардот на македонскиот мелос, Никола Бадев

На 10 години започнал да свири виолина, а почетоците во кариерата му се од 1948 во „Радио Скопје“

Во истото радио, снимил над 500 македонски народни песни

„За кого ги чуваш Дано, очите? За кого ја чуваш Дано, снагата?“

По Втората светска војна прв прелета преку океанот и одржа концерти на македонски јазик

„Тешка беше нашата разделба“ е неговата прва плоча за продукцијата „Југотон“

„Тешка беше нашата разделба, кога тргнав во непознат крај.“

Собирачот на народни песни Бадев, ги испеа најлирските песни со тонови што ниту еден инструмент не може да ги отсвири

Никола Бадев

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.