Нефункционирањето на судскиот систем е плодна почва во која цветаат корупцијата и организираниот криминал

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.