Назадување на медиуми

Назадување и сериозен предизвик во слободата на изразување
Вака Европската комисија во 2015 и 2016 година ја оцени состојбата со медиумите во земјава
Констатирано беше нетранспарентно финансирање со владини реклами, неизбалансирано известување, политичко влијание…
Годинава ЕК констатира подобрување на состојбата со медиумите
Владините реклами се запрени, климата за слобода на медиумите е подобрена
Законот за аудио-визулени медиумски услуги е генерално усогласен со ЕУ директивите
Се бара силна политичка волја за негово целосно спроведување
Во декември лани ЕУ усвои измени на медиумската директива во делот на рекламирањето и он-лајн платформите
ИЗЈАВА: Дејан Георгиевски – Центар за равој на медиуми
(Видео број 8671 тајм код за монтажа )
3.54— Наводно сме во процес на медиумски реформи и лично сметам дека би требало што порано да почнеме да се придвижуваме за да ги интегрираме тие нови поенти од ревидираната директива—–4.11 5.15—-Јас би препорачал што поскора да понеме да ги применуваме тие затоа што има во моментот во целиот свет, не само во ЕУ, но во ЕУ е тоа многу поинтензивно— 5.26 5.34— се регулираат и многу други прашања кои што на еден или друг начин можат да се допрат до медиумите и се однесуваат, пред се, на новата ситуација, на новото дигитално опкружување, на влијанието на големите технолошки компании—-5.49
Препорака е и реформа на јавниот радиодифузен сервис во насока на политичка и финансиска независност
ИЗЈАВА: Дејан Георгиевски – Центар за равој на медиуми
(Видео број 8672 тајм код)
0.15— Како одат трендовите тој е клучниот дел од мозаикот, затоа што тој е олицетворение на свеста на јавноста дека мора да има некој што ќе им понуди квалитетна програма – во културна образовна, информативна смисла. Но ние не го третираме така, затоа што се што е кваитетно, сите стандарди за јавен сервис и меѓународни и нашите стандарди, значат дека тој чини многу пари. Тој никојпат немал доволна финансиска поддршка за да може да стане јавен сервис како што ние сме го замислиле —- 0.53
Целта на сите реформи е јакнење на професионалните стандарди и независност на медиумите

Назадување на медиуми

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.