На Технолошко-металуршкиот факултет се работи на иновативен филтер за прочистување на отпадна вода

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.