Археолошки музеј

Ова е прв пат што допирам слика во музеј. Многу ми значи што не мора некој да ми објаснува што има на сликата.

Николина Трајковска од Скопје е лице со оштетен вид
Никогаш досега во животот не допрела слика во музеј
Археолошкиот музеј со 10 тактилни слики го доближи домашното културно наследство до слепите лица и лицата со оштетен вид.

Јас можам сама да видам што има на сликата. Сликата е многу убава да ви кажам, точно идентично покажува како луѓето го користеле овој сад, оваа синија.

Сликите со Брајово писмо се дел од изложбениот простор на Археолошкиот музеј.

„Значи тоа е фолклорна слика, синија, која што е користена најверојатно во нашето минато. Има фолклорни елементи, на цвеќе, ливчиња има, значи тоа се садови кои што се користени – јас тука како што видов користени се во 19 век во османлискиот период.

Преку допир на релјефната површина на сликата, слепите лица и лицата со оштетен вид, можат да ги доловат експонатите
Бокалот Изник, Големата Мајка, вотивни релјефи, теракотна икона, накит од средновековен период и останати артефакти се дел од тактилните слики
Археолошкиот музеј е прв музеј во Скопје со тактилни слики и видеа на знаковен јазик

„Тактилните слики како и видеата на знаковен јазик кои што ги има за секоја од тактилните слики се дел од првиот реализиран чекор „ Пристапен музеј “ кој што е подджаан од Балканската музејска мрежа. Целта на тактилните слики и видеата на знаковен јазик се поголема инклузивност, значи зголемување на инклузивноста и пристапноста за лицата со попреченост.

Со скенирање на QR кодот, содржините од тактилните слики се пренесуваат до видеа на Јутјуб со аудио нарација и знаковен јазик, со што се достапни и за лицата со оштетен слух
Преку овој инклузивен пристап лицата со попречености можат да допрат до минатото на домашната историја.

Археолошки музеј

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.