Мрдни со прст

Ако секој барем малку мрдне со прст ќе живееме во еден многу поубав свет на секој можен начин. А еве, јас ќе почнам од чистењето на најголемото ѓубре, “
Се одржа уште една иницијатива на „Мрдни со прст“
Се чистеше и разубавуваше реонот под Железничка станица
Изминативе месеци се мрда со прст во повеќе градови
Јас сум моментално претставник од НМСМ, Националниот младински совет на Македонија, кој е вклучен во „Мрдни до прст“ од самиот почеток, од октомври/ноември. До сега, ние поддржавме 24 вакви слични иницијативи, во сите региони од републиката и во 18 точно, различни општини
Мрдни со прст е поддржана и од јавни личности
Јас сум човек со деца, сакам моите деца во почист град да живеат, во поурбана средина. Така што, мој сапорт (поддршка) имаат за сè,
Мисијата е да се помрднат границите на граѓанското учество
Почна со иницијатива да мрда со прст, односно да помага на места и луѓе на кои стварно им е потребна помош. Без разлика дали се работи за чистење или некаква друга поддршка. Јас сум од самиот почеток со нив
Главната цел е да се подигне јавната свест и одгоОние кои имаат веќе развиено еколошка свест, ова им е мотивација дека има надеж. За оние што се во отсуство на свесност кога станува збор за екологија, грижа и љубов, дека и нешто друго постои, дека не е само тој што фрла или малтретира, дека постојат и други околу него. На тие кога ќе се поработи, мислам дека тогаш може да зборуваме дека свеста е подигнатаворност за решавање на општествени прашања
Иницијативата започна пред повеќе од осум месеци
Мал број на луѓе се зафаќаат да направат нешто, да преземат некој чекор. Но, ме радува, благодарение на вакви иницијативи се зголемува свеста и сè повеќе и повеќе луѓе гледам
Граѓаните може да се придружат, да пријават проблем или да предложат решение
Мислам дека ова е добар индикатор дека граѓаните и младите, се заинтересирани да се вклучат во вакви иницијативи и да допринесат колку што можат за доброто на своите заедници
Мрдни со прст. Ти си на потег!
Ако го исчистиме Скопје, сите ќе имаат бенефит од тоа. Така што, (Марко му го подава прстот на Гоце), а Марко кога мрда со прст, тоа е друго ниво на мрдање

Мрдни со прст

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.