8 од 10 млади размислуваат да се отселат, а најголем дел живеат со родителите

Младите во Македонија се во апатија, немаат големи шанси за напредок и размислуваат за отселување
Четири поразителни факти се виновни за оваа состојба
( слика 1) 8 од 10 млади размислуваат да се отселат, а најголем дел живеат со родителите
(Извор: Рефлектор)
Половина се невработени, а две третини се функционално неписмени
Младите во земјава имаат и најмали можности за напредок во споредба со регионот
( слика 2) Македонија е на дното, а младите имаат подобри услови во Албанија, Црна Гора, Србија, Бугарија и Хрватска
(Извор Рефлектор)

8 од 10 млади размислуваат да се отселат, а најголем дел живеат со родителите

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.