Проектот „Млади атлети“ од Специјалната Олимпијада Македонија, овозможува дечињата да го подобруваат здравјето преку спорт и игри.

Млади атлети, финале, специјална олимпијада, 4 месеци, специјална олимпијада во македонија, Ана Петровска, Ифраим Љута, ЕУ, УНИЦЕФ,

Проектот „Млади атлети“ од Специјалната Олимпијада Македонија, овозможува дечињата да го подобруваат здравјето преку спорт и игри.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.