Преговори во ЕУ

Процесот на преговори за пристапување кон ЕУ е различен за секоја земја
Времетраењето на преговорите за 35 поглавја зависи од подготвеноста и напредокот на државата кандидат
Поглавјата 23 и 24 за слобода, правда, фундаментални права, безбедност се отвораат први
Хрватска преговараше од 2005 до 2011 година, а стана дел од ЕУ во 2013 година
Бугарија и Романија преговараа од 2000 до 2004, а во 2007 му се приклучија на европското семејство
По три години преговарале Малта, Летонија, Литванија и Словачка
Македонија од 2005 година е со статус на кандидат, а за прв пат беа препорачани почеток на преговори во 2009
Одлуката на Советот на ЕУ може да има силно влијание врз поолитичките случувања во нашата држава

Преговори во ЕУ

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.