Mythbaster - Високо образование

Високото образование во сите држави во Европската унија е целосно бесплатно. Овој мит се прераскажува кај голем дел од младите во земјава, а реалноста е малку поинаква

Mythbaster – Високо образование

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.