Осмооделенците Антонио и Петар од Прилеп се победници во натпревар во кодирање со џебен компјутер „Микробит“ со кој креираа систем за намалување на сообраќајни несреќи

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.