Мерки за корона

„Прво да се прекине воспитно-образовниот процес во сите детски градинки, основни и средни
училишта на територија на целата земја во наредните 14 денови.

Коронавирусот ги затвори градинките училиштата и факултетите најмалку две недели

Да се ослободат вработените од работните обврски во овие институции. За еден родител до
десетгодишна возраст на децата ќе се дозволи отсуство од работа којашто ќе биде целосно
платено во јавните и во приватните институции, исто така во тек на следните 14 денови“

Државата презема драстични мерки за спречување на ширењето на коронавирусот

Задолжителна е самоизолација на лица кои ќе допатуваат од ризичните земји

„Се забрануваат масовни собири и настани на отворен и затворен простор со над 1000 учесници
на територијата на цела земја во наредните 14 дена. А, се препорачува да се откажат и да не се
организираат и настаните под оваа бројка“

Мерки за корона

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.