Субвенционирани медиуми

Владата ќе ги субвенционира печатените медиуми со 50 милиони денари или 800.000 евра

Со парите ќе ги помогне печатењето и дистрибуцијата

50 % е поддршката за издавање весниците на македонски јазик, а 50% до 70% издавањето весници на јазиците на другите етнички заедници

Условот е да ги имаат подмирено обврските кон државата и да излегувале минимум три години и да не се делат бесплатно

Според Владата, субвенционирањето ќе помогне печатот да се прилагоди на условите на пазарот

Субвенционирање на весниците најавуваше и претходната влада која беше критикувана за владините реклами и за влијание врз уредувачката политика.

Зависноста од државни пари секогаш е потенцијална опасност за влијание врз уредувачката политика

Дел од критиките на владата на Заев одат и во насока дека со субвенционирањето се создаваат нефер услови за другите медиуми

Вакви субвенционирања постојат во повеќе европски земји, а беа дел и од препораките на Прибе

Субвенционирани медиуми

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.