Медиа Деск МК

Креативни Македонци на престижното Берлинале после 25 години ќе бидат дел на фестивал од А категорија

Филмот „Господ постои, името ѝ е Петрунија“ финансиски е поддржан од Креативна Европа МЕДИА

Финансиите се голема пречка за идните филмаџии, дел не знаат како да ги добијат, дел не знаат каде да се обратат

Значи, ако имате некаква идеја и проект, самото тоа треба да ве поттикне да барате различни начини, можности, а финансиите знаеме дека се еден од поголемите делови за да си ги остварите идеите. Тоа треба да биде самата иницијална идеја да дојдете и да се интересирате за програмата.

Македонија од 2016 е дел од потпрограмата „Медиа“ која нуди финансиска поддршка

Се нуди поддршка за развој, продукција и дистрибуција на европски филмови, онлајн платформи и развој на видео игри;

Целта е да им се даде помош на филмските работници и сите заинтересирани страни

Фестивалот „Македокс“ три години по ред е еден од позитивните примери каде преку оваа програма се реализирала успешна идеја

Самиот збор „развој“ значи дека е некаков си процес. Така што, Медиа Дескот во Македонија меѓу другото е тука за тоа, да го поттикне овој процес и развој, уште повеќе да се развива аудиовизуелниот сектор.

Медиа Деск МК

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.