Мечките неретко се нудат како специјалитет на трпезата кај криволовците

Мечките се пребројуваат почесто и полесно од населението во Македонија

На секои 10 години се прави попис на овие диви животни

На последниот има меѓу 371 и 381 – не броејќи ги младите мечиња помали од 2 години
Извор: Попис на мечка (2010-2020)

Шар Планина сѐ уште е дом на многу мечки

Од Здружението за заштита на животните „SHARRI BEAR“ велат дека на 5 км должина има околу 10 мечки

За 15 години на Шара се намалил бројот на мечки поради човечки фактор

Извор: Здружението за заштита на животните „SHARRI BEAR“

Причините за намалувањето се:
– Изградба на патишта по планините
– Неконтролирано сечење на шумата
– Ловење

Мечките не смеат да се ловат и се под трајна заштита на државата

Сепак, мечките неретко се нудат како специјалитет на трпезата кај криволовците

Мечките неретко се нудат како специјалитет на трпезата кај криволовците

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.