„Страв“ е една од првите песни од перото на големиот поет Матеја Матевски

„Страв“ е една од првите песни од перото на големиот поет Матеја Матевски

Дел е од првата стихозбирка „Дождови“ во која се поставени темелите на современата македонска поезија

Матевски е добитник на многу награди и на француските одликувања „Легија на честа“ и „Уметност и литература“

Повеќепати беше номиниран за македонски кандидат за Нобелова награда

Неговите книги се преведени на 20 странски јазици

Матевски 89 години под ова небо го пишуваше „зборот што залудно се бара низ светот“

ИСПИШАН СТИХ ОД ПЕСНА „Авантура“

„Ќе умрам сосема тихо
далеку
со еден огромен крик длабоко закопан во мене
и со едно сеќавање што ќе ме изрони во ништо
од мака и бол и невиделина.“

„Страв“ е една од првите песни од перото на големиот поет Матеја Матевски

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.