Маргинализираните заедници кај нас се соочуваат со повеќе од десет пати правни проблеми во однос на општата популација

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.