Зградите од проектот Скопје 2014 се гломазни, нефункционални и го задушуваат јавниот простор, но тим на архитекти од Скопје предлагаат ослободување на просторот без рушење на објектите

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.