Магистри

Вртоглаво расте бројот на магистри во земјава
Прашањето е дали станува збор за реално зголемување на висококвалификуван кадар
Или станува збор за вештачко создавање на кадар со титула магистер
Бројките покажуваат дека во 2000 година магистрирале само 73 студенти
Десет години подоцна, во 2010 магистрирале 469 студенти или шестпати повеќе за една деценија
Вртоглавиот пораст сепак се случува во последнава деценија
Во 2016 година магистрирале 1784 студенти
Тоа е зголемување за 24 пати во споредба со 2000 година
Истовремено бројот на доктори на науки се зголемил само за четирипати-од 46 во 2000 година на 183 во 2016

Магистри

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.