Бесплатна онлајн алатка локален избор

Бесплатна онлајн алатка #ЛокаленИзбор2017, личен тест со избори, интерес на јавноста за локални избори, Лура Положани, ставови, граѓани, 20 важни прашања, Борјан Ѓузелов, Институт за истражување „Импакт“

Бесплатна онлајн алатка локален избор

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.