Првиот фестивал за детска литература и илустрација Литера ќе ја популаризира квалитетната детска литература со цел подигнување на свеста за нејзината важност во целокупниот процес на раст и развој на децата

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.