Трансродовите луѓе се меѓу најдискриминираните во земјава. Погледнете куса верзија на сведоштвото на трансродовото лице Х, за искуствата на трансродовите луѓе, за дискриминацијата, за неможноста да сменат лични документи

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.